Regulamin klubowy

Klub Sportowy „Szermierz” Łomianki prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności – wszystkich zainteresowanych sportem szermierczym. Wszyscy członkowie klubu nie wyłączając działaczy i trenerów oraz goście zobowiązani są do przestrzegania Statutu oraz Regulaminu Klubu. Jednocześnie zobowiązani są do przestrzegania przepisów Okręgowego Związku Szermierczego, Polskiego Związku Szermierczego, Międzynarodowego Związku Szermierczego.

Szermierka jest uznawana za jeden z bezpieczniejszych sportów pod warunkiem, że podstawowe zasady bezpieczeństwa są przestrzegane. Każdy szermierz powinien być świadom odpowiedzialności za swoje i innych bezpieczeństwo podczas treningu i zawodów. Szermierze oprócz stosowania przepisów powinni wymagać przestrzegania ich od innych. Regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości dlatego każdy uczestnik treningu lub zawodów musi zdać się na własny osąd sytuacji, a jeśli to możliwe poradzić się trenera.

A. ZASADY OGÓLNE

1. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń trenera i wykonywać je bezzwłocznie.
2. Nie opuszczaj sali bez pozwolenia trenera.
3. Poinformuj trenera o niedyspozycji, chorobie czy kontuzji przed przystąpieniem do treningu.
4. Należy dbać o porządek na sali, nie niszczyć sprzętu i urządzeń, dbać o porządek w szatni i pomieszczeniach dodatkowych.
5. Każde nieprawidłowości zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu powinny być zgłoszone trenerowi lub Zarządowi klubu.
6. W sali, szatniach i pomieszczeniach dodatkowych nie wolno palić papierosów, pić napojów alkoholowych lub stosować środków odurzających.
7. Osoby niebiorące udziału w zajęciach, nie mogą przebywać na sali podczas ćwiczeń bez zezwolenia prowadzącego trening.
8. Każdy powinien kontrolować swoje zachowanie. Brutalność , niekontrolowana złość , świadome działanie by wyrządzić krzywdę, czy spowodować ból są niedozwolone. Zabronione jest również jakiekolwiek prowokowanie przeciwnika słowem lub w innej formie.
9. Zatrzymaj swoją akcję natychmiast jeśli myślisz że coś nie tak, przeciwnik nie panuje nad swoimi ruchami lub chce przerwać walkę/ćwiczenie-daje znaki.

B. ZASADY UŻYWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

1. Ubranie używane podczas treningu zarówno przez zawodników jak i trenerów powinno być w odpowiednim stanie (dobrej jakości, czyste i zapewniające swobodę ruchów).
2. Należy używać obuwia odpowiedniego do ćwiczeń sportowych. Buty do ćwiczeń na sali nie powinny być używane na zewnątrz.
3. Podczas ćwiczeń z bronią ćwiczący zobowiązani są nosić pełen strój szermierczy zgodny z aktualnymi przepisami. Zawodnicy i goście mają obowiązek zakładać (ubierać) sprzęt –kompletny sami nie czekając na wezwanie osoby prowadzącej trening (nie wolno ćwiczyć bez plastronu lub innej części sprzętu). Standard 350N jest minimum – Klub zaleca używanie ubrań klasy 800N, a masek 1600N.
4. Plastron minimum 350N oraz ochraniacze są obowiązkowe podczas wszystkich zajęć z bronią.
5. Zabronione jest używanie sprzętu, który jest uszkodzony, przeterminowany lub wykazuje oznaki zużycia. Każdy jest odpowiedzialny za sprawdzenie używanego przez niego sprzętu co do jakości i odpowiedniego rozmiaru (np. odpowiedni rozmiar maski)
6 Rękawice powinny być bez dziur , a rękaw kurtki musi być zawsze schowany w rękawicy.
7. Zawsze sprawdź maskę przed założeniem czy nie ma wgnieceń, rozstępów, rdzy i czy taśma gumowa z tyłu maski jest nadal elastyczna.
8. Nie zakładaj nigdy maski trzymając broń w ręku.
9. Trzymając broń (szpadę, floret, szablę) zawsze kieruj jej koniec w dół, nigdy nie kieruj broni w stronę osoby nie noszącej maski i ubioru szermierczego.
10. Nigdy nie przystępuj do walki z przeciwnikiem którego broń/klinga jest w nieodpowiednim stanie.
11. Natychmiast przerwij ćwiczenie / walkę gdy złamie się klinga twoja lub przeciwnika, odpadnie końcówka (punta) lub zostanie ona nienaturalnie wygięta.
12. Klinga nie powinna być zardzewiała i nie może mieć ostrych krawędzi.
13. Zabrania się nieuprawnionym osobom manipulowania przy sprzęcie elektrycznym (aparaty czy instalacja) i naprawiania go.